Bestyrelsen for Frederikssund Vikingespil 2018 

 

Bestyrelsen består af i alt 9 personer: formand, næstformand, kasserer samt seks andre medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen på generalforsamlingen, således at der hvert tredje år vælges:

  • formand og to bestyrelsesmedlemmer
  • næstformand og to bestyrelsesmedlemmer

  • kasserer og to bestyrelsesmedlemmer

Endvidere vælges hvert år to suppleanter - begge for et år ad gangen.

Foreningen Frederikssund Vikingespil - Vedtægter

 Bestyrelsen - mobilversion

camilla dupont formand

 Lisanne Sørensen 2016

Ole Zester 2016

Camilla Dupont

Formand
Ansvarlig for økonomiudvalg
 
 

Lisanne Sørensen

Næstformand Ansvarlig for vikingespilsudvalg


Ole Zester

Kasserer Ansvarlig for økonomi


 Line Helth 2016

Jesper Olsen 2016 

 Lene Helth Jensen 2016

Line Helth Jensen

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for Lej en viking (Rejseholdet)

 

Jesper Olsen

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for salg
 

Lene Helth Larsen

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for
Vikingespillets produktion
- scenisk

 Lis Sahlertz 2016

 Benjamin Boraghi

   

charlotte rieland web

Lis Sahlertz

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for
Interne anliggender

Benjamin Boraghi

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for PR

 

Charlotte Rieland

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for formidling

 

 Susanne Jacobsen

        

   liselotte samsøe     

 

Susanne Jacobsen

Suppleant

Liselotte Samsøe

Suppleant