2006 Harald Blåtand

Skrevet af Nina Bassett
Instruktør: Per Sohl    
 

Resumé
Harald Blåtand er ved at bygge et nyt Trelleborg, der skal være et endnu bedre værn imod vendere og frankere, hvis angreb Harald Blåtand frygter. Skønt borgen skal berolige danerne og overbevise dem om, at de er sikre bag murene, så gør borgen og den stadige snak om ufred blot danerne mere utrygge. Alligevel har Harald Blåtand overvejelser om at bygge endnu et par ringborge.

Mens byggeriet af Trelleborg pågår, gøres der klar til den årlige sommersolhvervsfest på kongsgården. Festen skal vare tre dage og mange gæster fra nær og fjern har meldt deres ankomst, heriblandt Erik den Røde, Gunhild, en polsk kongedatter, Styrbjørn og hans Jomsborg-vikinger samt Haralds egen søn Svend, der har været på togt imod frankerne.

Solhvervsfesten holdes til ære for solen og de stærke nordiske guder, som har givet Harald Blåtand sejr på sejr. Alligevel lader han den kristne munk Poppo med følge opholde sig på kongsgården - alene for at ære sin mor, dronning Thyra, selvom hverken han selv eller hans vrantne og utilfredse hustru Tove bryder sig om munken. Der er andre utilfredse kvinder i kongsgården. Fredskvinderne mener, at byggerierne er gået alt for vidt. Alle trælle tvinges til at bygge i stedet for at hjælpe til i markerne til fredskvindernes store fortrydelse. De frygter sult mere end Haralds påståede fjender og ønsker derfor ikke at sende flere trælle til byggeriet af Trelleborg. Modsat ser de hedenske kvinder helst det stærke forsvar ikke bare opretholdt, men meget gerne forbedret.

Harald glæder sig til solhvervsfesten, så han kan markere danernes - og ikke mindst sin egen styrke - overfor hele verden. En styrke, som dødsrigets gudinde Hel ikke er begejstret for. Hel mener at kong Harald med sin styrke har mistet en del af den ydmyghed, som Hel ønsker af ham (og af alle andre vikinger). Hel er også stærkt utilfreds med munkens tilstedeværelse.  

I kølvandet på munken og hans følge opstår der uundgåeligt konfrontationer, da ikke alle kristne har lært at vende den anden kind til. Svends hjemkomst viser sig at være mere problematisk end forventet. Palnatoke, der nyder kong Haralds allerstørste tillid, har gjort Svend til en stor og mægtig kriger, sådan som det var aftalt med Harald Blåtand, men det betyder også, at Svend har sin egen vilje og ikke bare følger sin fars beslutninger – en vilje, der uvilkårligt vil føre til strid.
 

Stridighederne ligger altså og ulmer lige under overfladen. Netop som festen skal til at begynde, ankommer et par uventede gæster. Ottar, den finske jæger, der stod dronning Thyra ganske nær, er den ene. Harald Blåtand har kendt Ottar fra barnsben og nærer stor respekt for ham. Den anden uventede gæst er Hakon Jarl, der kommer på besøg fra Norge medbringende sin datter, Kraka. Jarlen ville helst have undværet sit besøg, for det er ikke noget godt ærinde, han har - og Harald Blåtand har indimellem et noget iltert sind - men Hakon Jarl tør på den anden side ikke lade være.

Inden Hakon Jarls ankomst overlader vi ordet til vølven Sasgerd, der vil genskabe stemningen, som den var for små tusind år siden.......  

English French German