2010 ARNULF FENRISFRÆNDE  

Skrevet af forfatter Susannd Clod Pedersen
Instruktør: Pierre Miehe-Renard
  
Resumé
Arnulf er vild ligesom ulven og ørnen, der har givet ham navn, og han er opfyldt af sin ungdoms hidsige længsler efter storhed og dåd. Som den yngste er det ikke let at leve op til de to storebrødre, Helge, der er en berømt viking, og den sympatiske Rolf, der er vellidt for sin flid med jorden og dyrene. Mens Helge er på togt, drømmer Arnulf om at følge sin krigerbror og at vinde den dejlige Frejdis hjemme i bygden Egilsund.

Men da Helge voldtager den norske høvding, Øysteins datter, Jofrid, bliver han indhentet af Øystein og hans søn, Toke, og alle deres nordmænd. Selvom vikingerne fra Egilsund vinder kampen og hjemfører Toke som træl, knuser hævnen alle Arnulfs håb, for Helge er blevet dræbt. Fangen Toke påkalder sig gudernes hjælp, og det får aserne til at røre på sig, skønt de ikke helt er enige om hvem, der skal hjælpes, og hvordan. Til gengæld er ravnene Hugin og Munin enige om at sladre om alt til Odin.

Toke forsøger at vinde Arnulfs venskab men høster kun foragt, men da Frejdis forældre tager imod et frieri fra Rolf og lover deres datter væk til ham, driver det Arnulf ud i en forfærdelig forbrydelse: mord! Af angst for at blive dræbt som fredløs af sine egne, løser han Toke fra trællerebet og flygter med ham til Norge, og for at kunne stå imod de guder og mennesker, der nu har vendt sig imod ham, vælger Arnulf  - Fenrisulven- som sin nye beskytter. Hans flugt gør Frejdis utrøstelig, og asynjerne for kærlighed, ungdom og familie beslutter sig for at hjælpe hende. I den norske Haraldsfjord går livet sin vante gang.

De livsglade mjødbryggere, Ram og Skram, sørger for underholdningen, mens kvinderne venter deres mænd tilbage fra hævntogtet, og ikke mindst Tokes hustru, Gyrith, og hans mor, Hildegun. Den vældige kriger, Leif Kløvnæse, er derimod tilfreds over Øysteins og Tokes fravær, for han har ambitioner om at tilrane sig høvdingetitlen i fjorden. Toke vender hjem med frygtelige nyheder, og med sig har han kvindeskænderen Helges bror, Arnulf, som han nu kalder sin ven. Leif Kløvnæse vender hurtigt sorgen til ufred og udfordrer Toke til en tvekamp om høvdingesædet, og den gravide Jofrid hader med fuld ret Arnulf.

Tvekamp bliver der nu ikke noget af i første omgang, for bygdens langskib er gjort klart til sommertogtet, og goden, Stentor, har forberedt blot. Der ofres og danses, og krigerne forbereder sig til et stort plyndringstogt, som skal gå helt til England, men Arnulf går afsides og giver sit blod til Fenris, som fra nu af usynligt slår følge med ham. Det ser guderne, og asynjerne er for alvor bekymrede, for Fenris magt vokser med Arnulfs blodoffer. Tor og Tyr er svært tilfredse med Leif Kløvnæses udfordring, men asynjerne holder med Arnulf, Toke og Frejdis, og Freja opsøger Frejdis. Imens sejler nordmændene uforfærdede til England, og både Fenris og guderne følger med dem.

Fjendskab og farer vokser, og kærlighed og troskab trues, for voldsomme og blodige begivenheder venter forude!

Både guder og mennesker må yde deres bedste, men Arnulf holder fast i sin pagt! Med Fenris!
    

English French German